§ 1
Postanowienia ogólne
 • Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów (dalej także „Użytkowników”) w związku z korzystaniem przez nich z Usług za pośrednictwem  Sklepu www.janinawarsaw.com
 • Terminy użyte w Regulaminie pozostają w tym samym znaczeniu w niniejszej Polityce Prywatności.
 • Usługodawca dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych przez Użytkowników podczas korzystania ze Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.
 
§ 2
Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazywanych w związku z korzystaniem przez nich z Usług za pośrednictwem Sklepu (dalej: „Dane Osobowe”) jest Usługodawca, tj. CLOUDMINE Marianna Grzywaczewska, ul. Niemcewicza 7/9 m. 112, 02-022, Warszawa NIP: 5842589214, REGON 220603975, zwany dalej Administratorem.
 
§ 3
Zasady gromadzenia Danych Osobowych Klientów
  • Przeglądanie zawartości Sklepu nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.
  • Rejestracja Konta Użytkownika, a dzięki temu dostęp do większej  funkcjonalności Sklepu wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika Danych Osobowych.
  • Zakupy bez rejestracji za pośrednictwem Sklepu wymagają podania Danych Osobowych.
  • Niepodanie przez Użytkownika Danych Osobowych nie pozwoli na Rejestrację.
  • Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w następującym zakresie:
 • świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika oraz wszelkich Usług z tym związanych w Sklepie   – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • realizacji umowy kupna sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną –  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • Przeglądanie Sklepu nie wymaga podawania danych osobowych, lecz może się wiązać z korzystaniem z plików Cookies, w zależności od ustawień, jakich dokonał Użytkownik.
 • Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest warunkiem świadczenia Usług w ramach Sklepu, z wyłączeniem przeglądania jego treści. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia Usług w ramach Sklepu internetowego.
 • Dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził na to zgodę. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach analizy ruchu Użytkownika w Sklepie w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie lepsze dopasowanie treści stron Sklepu do Użytkownika, w tym wyświetlanych reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji lub zainteresowań Użytkownika.
 
 
§ 4
Zakres przetwarzania Danych Osobowych oraz okres ich przetwarzania
 • Administrator poprosi Użytkownika o podanie następujących Danych Osobowych które to Użytkownik powinien podać w celu Rejestracji:
 • Imię i nazwisko,
 • Adres,
 • adres poczty elektronicznej,
 • inne dane, które poda Użytkownik w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zakupu za pośrednictwem Sklepu.
 • Usługodawca gromadzi także dane o adresie IP Użytkowników w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów.
 • Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres świadczenia Usług chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przetwarzania;
 
§ 5
Uprawnienia Użytkowników
 • Każdy Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
§ 6
Informacje handlowe
1. Administrator może przesyłać Użytkownikom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług Administratora oraz innych produktów i usług, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.
 
§ 7
Wykorzystanie plików Cookies – tzw. „ciasteczek”
  • „Ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Użytkownika, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii podejmowanych prze niego działań.
  • Sklep używa technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.
  • Korzystając ze Sklepu, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień Twojej przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie Cookies i innych podobnych technologii zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas Cookies lub innych podobnych technologii, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub zrezygnować z korzystania ze Sklepu.
  • „Ciasteczka” są wykorzystywane w celu:
 • identyfikowania Użytkownika i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Sklepie Administratora,
 • aby lepiej dopasować treści i reklamy dostępne do oczekiwań i zainteresowań Użytkownika,
 • utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie  Sklepu ponownie wpisywać Hasła, oraz
 • by ułatwić Administratorowi  prezentowanie Użytkownikowi Internetu  reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkownika,
 • optymalizacji korzystania ze Sklepu,
 • dostosowania Sklepu do potrzeb Użytkowników, oraz
 • tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu.
 
 
 • Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie na jego komputerze „Ciasteczek“ m.in. za pomocą ustawień przeglądarki.
 • W sekcji Pomocy przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę „Ciasteczek”.
§ 8
Bezpieczeństwo
 • Połączenia związane z wypełnianiem formularzy odbywają się za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.
 • Zaleca się jednak samodzielne zachowanie zasad bezpieczeństwa. W szczególności należy zachować w poufności login i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim.
 • Proszę pamiętać, że Wydawca nie będzie zwracał się o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania do Konta Użytkownika. W celu uniemożliwienia korzystania z Konta Użytkownika osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania ze Sklepu.
§ 9
Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych
1. Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:
a) Użytkownik wyrazi na to zgodę lub
b) będzie to uzasadnione przepisami prawa lub
c) będzie to niezbędne w celu świadczenia i realizacji  umowy.
2. W powyższych przypadkach Dane Osobowe zostaną przekazane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, chyba że przepisy prawa wyłączają taki obowiązek. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych w sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym zapewni ochronę Danych Osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na poziomie co najmniej takim samym, jak zabezpieczenia stosowane przez Administratora.
3. Dane mogą być powierzone m.in., następującym kategoriom odbiorców danych osobowych:
1) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym usługi księgowe, prawne;
2) dostawcy oprogramowania,
3) dostawcy reklam, w tym z wykorzystaniem oprogramowania takich partnerów;
4) podmioty pośredniczące w transakcjach, w tym serwisy umożliwiające dokonanie płatności.

Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

5) firmy transportowe zapewniające dostarczenia zakupionego Towaru.
 
 
§ 10
Prawa Użytkowników
 • Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych na jego żądanie, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 • Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 • Każdy Użytkownik ma możliwość podglądu i edycji swoich Danych Osobowych, w każdym czasie, w ramach funkcjonalności Sklepu, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła.
§ 11
 
 • Kontakt:
CLOUDMINE Marianna Grzywaczewska, ul.  Niemcewicza 7/9 m. 112, 02-022, Warszawa  NIP: 5842589214, REGON 220603975
Obsługa sklepu online:  hello@janinawarsaw.com